Revision & Valberedning

Valberedning & Revisionen 2017

 

 

Valberedning 1

 

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning 2

 

 

 

Mail

 

 

Revisor

 

Per-Anton Ohlson

 

Mail

 

 

 

 

 

 

Revisorsassistent

 

Eva Jacobsson

 

Mail

 

 

Valberedningens ansvar:

 

Inför ett årsmöte i en förening ska Styrelse väljas av medlemmarna. Valberedningen har i uppgift att ge ett förslag som medlemmarna kan anta eller förkasta. Helt eller delvis.

 

Det är alltså varje medlems rätt att föreslå personer till valberedningen eller direkt på Årsmötet. Föreslagen person MÅSTE dock vara tillfrågad och villig att anta styrelseuppdraget.

 

Efter att Styrelsemedlemmar valts på årsmötet kallar Styrelsen till ett sk konstituerande möte. På detta möte tillfrågar Styrelsen personer som de vill se som Officers.

 

 

 

 

Copyright © hoghbg 2017