Bilder

Vår policy: Helsingborgs Chapter förbehåller sig rätten att omedelbart radera bild/er om det anses:

- stötande

- kan ge klubben dåligt rykte

- om klagomål inkommer

- om bilderna upptar för mycket plats på servern

- om något bryter mot PUL (personuppgiftslagen)

- tänk på att bilder där hela registreringsskyltar syns inte är lämpligt att ladda upp.


Copyright © hoghbg 2017