Gruppkörning

Att köra i grupp


Personer som känner varandra och har kört tillsammans tidigare har oftast inga större problem med att köra tillsammans i grupp. Däremot kan körning i en större grupp med ”okända” ibland vara lite knepigt.


Grundregeln är att ALLA ställer upp på de villkor som anges och gäller för gruppkörning och de instruktioner som ges innan start. När du kör i grupp är du underordnad ”gruppen” och får inte ta ”egna initiativ” som kan äventyra körningen och övriga deltagare.


Hojåkning i grupp är kul och trevligt tillsammans med hojkamrater vid fika och matraster. Denna information ger tips på saker att tänka på så att turen blir så trevlig och säker som möjligt för alla som deltar.


Fulltankad Hoj

Kom till avfärden med fulltankad hoj, räkna inte med tankstopp under ca: 10 - 15 mil. Även om du inte har tom tank före avfärden, fyll på ändå, för att gruppen ska slippa många/onödiga tankstopp under turen. Meddela Road Captain vid stopp/rast om bensinbehov kan komma att uppstå. Se till att hojen fungerar som den ska innan du åker iväg, kontrollera särskilt bromsljus och blinkers.


Val av placering i gruppen

Vid normalt lugna turer spelar det inte så stor roll var i ledet man är placerad, men det kan vara lärorikt och kännas säkrare för en ovan förare att ligga direkt efter Road Captain, eftersom denne oftast känner till vägen och kan visa bra spårval. Road Captain anpassar gruppens hastighet till din hastighet, vilket övriga i gruppen måste acceptera. Du blir dessutom inte borttappad vid rödljus, rondeller, vägkorsningar m.m. Det viktigaste är inte att köra fort, utan att ha en trevlig tur tillsammans utan att något går snett.


Håll rätt spår på vägbanan

Vi kör i ”sick-sack” mönster, ett gammalt och beprövat sätt att köra, d.v.s. första hojen ligger till vänster i körfältet, nästa till höger o.s.v. Det ger samtliga bra sikt (både framåt och bakåt) samt bättre manöverutrymme. I kurvor väljer du givetvis eget spår och utökar avståndet till framförvarande.


Håll avståndet!!!

Vid körning i grupp måste avståndet till framförvarande hoj vara betryggande och ge goda marginaler. Det vanligaste förekommande felet vid gruppkörning är för korta avstånd till framförvarande, vilket äventyrar säkerheten.


Vid 70 km/h bör avståndet till framförvarande hoj i samma spår vara 58 meter. Tänk även på att plats måste finnas för omkörande fordon, så dessa inte måste ”trycka” sig in i gruppen och orsaka inbromsningar.


Använd dina blinkers

Vid ändring av din position i ledet använd alltid dina blinkers. Om hojen framför dig blinkar för att svänga, använd dina blinkers du också! Dels visar du bakomvarande hoj att du ska svänga, dels är det även en (kvittens) till framförvarande hoj att du sett att ni ska svänga. Vid upphinnande fordon som vill köra om, ge tecken, blinka till höger och kör på ett led i körbanans högerkant för att underlätta omkörningen (tänk på avståndet till framförvarande hoj, lämna plats för omkörande fordon).


Vid omkörning av långsamt framförvarande fordon (cykel, traktor m.m.) ge tecken åt vänster för efterföljande hojar även om du är placerad mot mitten, att det finns ett hinder framför dem, detta för att förhindra snabba inbromsningar med risk för sammanstötning eller omkullkörning.


Vid omkörning av övriga fordon, Road Captain blinkar för omkörning, Safety går ut i omkörningsfilen och visar att allt är OK. Road Captain går ut i omkörningsfilen och visar övriga i gruppen att det är OK att börja omkörningen (alla i gruppen har ett ansvar att egen omkörning går rätt tillväga). Efter att Road Captain har kört om, lämna tillräckligt stor lucka så att samtliga i gruppen kan gå tillbaka i filen för att ej hindra omkört fordon.


Om du blir av med den som kör bakom dig kan du fortsätta att köra ända tills ni ska svänga vänster/höger. Om du ska svänga av och inte har någon bak dig så stanna innan korsningen/rondellen och invänta föraren bakom.


Om du som förare blir av med den framför dig så kan du fortsätta att köra rakt fram. Så länge du inte ser någon som har stannat vid korsning/rondell för att invänta dig, så är det rakt fram som gäller.


Lucka uppstår i vänster spår! (Pdf)

Alla hojar i vänster spår blinkar för omkörning och förflyttar sig hela vägen, ett snäpp framåt i ledet. På detta sätt blir det en (enligt trafik-reglerna) laglig omkörning på vänster sida.


Lucka uppstår i höger spår! (Pdf)

Den hoj som ligger närmast luckan i vänster spår, blinkar och faller in i luckan åt höger.

Alla hojar i vänster spår blinkar för omkörning och förflyttar sig hela vägen, ett snäpp framåt i ledet. På detta sätt blir det en (enligt trafik-reglerna) laglig omkörning på vänster sida.


Säg till om du avviker från gruppen

oad Captain ska meddelas innan du av någon anledning avviker eller åker hem. Annars kanske man börjar leta efter dig, oroliga över att något kan ha hänt.


Använd backspeglarna!!

Håll koll på vad som händer bakom dig. Det kan finnas upphinnande fordon som vill köra om.

Du ska ha visuell kontakt med bakomvarande hoj. Om denne sackar efter eller försvinner – slå av på tempot och stanna till om hojen bakom dig inte dyker upp. Till slut stannar även första hojen (Road Captain). Stå kvar på din plats, första hojen (Road Captain) är den som åker tillbaka och kollar vad som hänt.