Handsignaler

Handsignaler


Starta Motorerna


Med din vänstra eller din högra arm utsträckt, rör ditt pekfinger i en cirkulär rörelse.


Förflyttning till vänster


Sträck ut din vänsterarm rakt ut från kroppen

Förflyttning till höger


Sträck ut din vänsterarm rakt ut från kroppen med din armbåge böjd 90 grader.

Fara till vänster


Sträck ut din vänsterarm i en 45 graders vinkel och peka med handen mot faran.

Fara till höger


Sträck ut din vänsterarm i en 45 graders vinkel och med armbågen böjd i 90 graders vinkel, och peka med handen mot faran över din hjälm.

Öka hastigheten


Vinka upp och ned med din vänsterarm med dit pekfinger utsträckt. Detta betyder att Road Captain vill öka hastigheten.
Sakta ner


Sträck ut din vänsterarm i en 45 graders vinkel och rör din hand upp och ned.

Stanna


Sträck ut din vänsterarm i en 45 graders vinkel med din handflata riktad bakåt.
Minska avståndet


Sträck ut din vänsterarm och pumpa den upp och ned åtskilliga gånger. Detta betyder att RC vill att gruppen minskar avstånden inbördes.
Enkel rad


Placera din vänsterhand över din hjälm, med dina fingrar pekande uppåt. Detta betyder att RC vill att gruppen skall formera sig i en rad. Detta görs vanligtvis av säkerhetsskäl.