Revision & Valberedning

Valberedning & Revisionen 2022Valberedningens ansvar:


Inför ett årsmöte i en förening ska Styrelse väljas av medlemmarna. Valberedningen har i uppgift att ge ett förslag som medlemmarna kan anta eller förkasta. Helt eller delvis.


Det är alltså varje medlems rätt att föreslå personer till valberedningen eller direkt på Årsmötet. Föreslagen person MÅSTE dock vara tillfrågad och villig att anta styrelseuppdraget.


Efter att Styrelsemedlemmar valts på årsmötet kallar Styrelsen till ett sk konstituerande möte. På detta möte tillfrågar Styrelsen personer som de vill se som Officers.

Revisor


Per-Anton Ohlson

Mail


Revisorsuppleant


Lars "Masse" Sommarin

Mail


Valberedning 1


Mail


Copyright © hoghbg 2017