HOG-hörnan bemanning

Bemanning av HOG-hörnan i butiken 2022

Datum 2022

HOG-hörnan är bemannad av:

2022-01-08

Leo Frey

2022-01-15

Hans Persson

2022-01-22

Mats Björling

2022-01-29

Bengt Brodin

2022-02-05

Michael Krüger

2022-02-12

Tomas Jönsson

2022-02-19

Peter Malm

2022-02-26

Albin Ahlvin

2022-03-05

Leo Frey

2022-03-12

Hans Persson

2022-03-19

Mats Björling

2022-03-26

Bengt Brodin