Valberedning

Valberedning och revisionen 2023Valberedningens ansvar:


Inför ett årsmöte i en förening ska Styrelse väljas av medlemmarna. Valberedning har till uppgift att ge ett förslag som medlemmarna kan anta eller förkast. Helt eller delvis.

Det är alltså varje medlems rätt att föreslå personer till valberedningen, eller direkt på Årsmötet. Föreslagen person MÅSTE dock vara tillfrågad, och villig att anta styrelseuppdraget.


Efter att Styrelsemedlemmar valts på årsmötet kallar Styrelsen till ett s k konstituerande möte. På detta möte tillfrågar Styrelsen personer som de vill se som Officers (t.ex. roadcaptains och safety officers, webmaster mfl.) för det kommande året.


Revisor Per-Anton Ohlson  Mail


Revisorsuppleant Lars "Masse" Sommarin  Mail


Valberedning Jan Katz och Michael Krüger  Mail